Privacyverklaring:

Trimsalon Make-It-Easy, gevestigd aan de napoleonsweg 2, 6085NT Horn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon en contactgegevens: Angelique Bultman, Trimsalon Make-It-Easy, Napoleonsweg 2, 6085NT Horn, tel: 06 12548646, Email coatcare@outlook.com

Persoonsgegevens welke ik verwerk:

Trimsalon Make-It-Easy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf of op verzoek aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke Trimsalon Make-It-Easy verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adres/woonplaats

- Emailadres

- Telefoonnummer

- Naam, gegevens en kenmerken van uw hond

- Bijzonderheden en gedrag omtrent uw hond

- Verzoek tot goedkeuring om foto's van uw hond te mogen gebruiken voor de website en de facebookpagina van Trimsalon make-It-Easy

Foto's van uw hond:

Na uw goedkeuring kan er foto- of filmmateriaal van uw hond worden geplaatst op de website en/of de facebookpagina van Trimsalon Make-It-Easy. Gepubliceerd foto- of filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor op de website en/of de openbare facebookpagina van Trimsalon Make-It-Easy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens welke ik verwerk:

Trimsalon Make-It-Easy verzamelt op uitzondering van zgn. "voor en na foto's" van uw hond, geen bijzondere of gevoelige gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Trimsalon Make-It-Easy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- U te kunnen informeren d.m.v. de Trimsalon Make-It-Easy nieuwsbrief.

  • - Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (Belastingdienst, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), etc.
  • - Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (denk hierbij aan de dierenarts) 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Trimsalon Make-It-Easy bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van 7 jaar of minder wanneer van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Trimsalon Make-It-Easy verstrekt geen persoonsgegevens aan derden m.u.v. derden op basis van wettelijke verplichtingen (Belastingdienst, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), etc.

Beveiliging:

Trimsalon Make-It-Easy neemt maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies of vergelijkbare technieken:

Trimsalon Make-It-Easy houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maakt zij geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trimsalon Make-It-Easy, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of foto-filmmateriaal van uw hond sturen naar coatcare@outlook.com. Foto’s worden na schriftelijke wederopzegging door eigenaar binnen 7 werkdagen van de betreffende website en/of facebookpagina verwijderd. Persoonsgegevens/klantgegevens van personen welke niet meer tot de klantenkring van Trimsalon Make-It-Easy behoren worden terstond verwijderd/vernietigd.

 

Trimsalon Make-It-Easy, 18 mei 2018

 

Bron: www.veiliginternetten.nl