De foto's zijn door mij gemaakt in oktober 2008 in Nationaal park "De Groote Peel".   © Angelique 2008. 

 

De Groote Peel..een nationaal park; een uitgestrekt beschermd natuurgebied rondom de Limburgse plaatsjes Nederweert en Ospel...

Het nationaal park De Groote Peel is één van de laatste, grotendeels ontgonnen hoogveengebieden die niet in cultuur zijn gebracht. Dit hoogveenrestant ligt aan weerszijden van de grens Noord-Brabant met Limburg. De Groote Peel biedt een landschap van afwisselend ontoegankelijk veenmoeras, plassen, open heideterreinen, vlakten met pijpenstrootje en zandruggen. Het huidige moeraslandschap van de Groote Peel is ontstaan door het afgraven van veen voor turfwinning. Door dit afgraven zijn op sommige plaatsen grote waterplassen ontstaan, zoals de plas Aan het Elfde. Rond het natuurgebied zijn halverwege de 20e eeuw bomensingels geplant. Het vochtige karakter en de rust maken het gebied aantrekkelijk voor vogels. Het is één van de vogelrijkste gebieden in West-Europa. Het gebied kent een bijzondere plantengroei van vaak zeldzame soorten. Het moerassig gebied is toegankelijk gemaakt door de aanleg van 'knuppelbruggen'.

De Groote Peel heeft een oppervlakte van ongeveer 15 km² en wordt voor wandelaars ontsloten door drie routes waaronder twee zogeheten knuppelpaden. Maar die tonen slechts een klein deel van deze wijde, eindeloze leegte. De Groote Peel wordt beschouwd als één van de vogelrijkste gebieden van West Europa en in oktober/november wil het zelfs wel eens gebeuren dat op doorreis zijnde kraanvogels hier even neerstrijken om op adem te komen. Geoorde futen zijn in Nederland eveneens een zeldzame verschijning, maar vanuit de vogelkijkhut aan de Meermansblaak laten ze zich hier, plassend en badderend in zilveren waaiers van water, regelmatig waarnemen.

Dit hoogveengebied, dat vroeger een van de belangrijkste wingebieden van TURF was, heeft mij destijds geïnspireerd tot het kiezen van onze kennelnaam "v.d.Turfhoeve". De boerderij waar wij destijds woonden lag slechts op enkele kilometers afstand van dit prachtige hoogveengebied, dat als Nationaal park grote bekendheid geniet. Om u een kleine indruk te geven van dit prachtige natuurgebied, heb ik er op 15 oktober 2008 tijdens een wandeling een aantal foto's gemaakt. Het is een prachtig stuk natuur, dat zondermeer de moeite is om er eens een bezoekje te brengen. 

Honden worden aangelijnd toegelaten. 

Meer informatie over De Groote Peel en van alle activiteiten die in het Nationaal park georganiseerd worden, kunt u vinden op de website van de Peel; 

http://www.nationaal-parkdegrootepeel.nl