SOCIALISATIE

Hun leven en welzijn ligt in onze handen.....

Alle foto's zijn gemaakt zijn tijdens de nestperiode bij (en met) ons en onze pups. Het downloaden van deze pagina kan enige tijd duren vanwege het aantal foto's. Ook het downloaden van de filmpjes duurt enige tijd.

 

Een Nestje pups!

Dat is méér dan een nieuwe generatie Newfoundlanders op de wereld (laten) zetten! De allereerste socialisatieperiode ligt in handen van de fokker. En het goed en verantwoord socialiseren van een nestje pups brengt veel, héél veel werk met zich mee... Het in huis laten opgroeien ( gedurende de GEHELE nestperiode) vergt gigantisch veel tijd en energie. Een veelomvattende taak die wij met liefde en plezier volbrengen. Over onze wijze van socialiseren van ons nestje Babybeertjes kunt u e.e.a. op deze pagina vernemen. 

Leest u ook eens de pagina "onze werkwijze" op onze puppysite!

Over socialiseren....

In de eerste weken van zijn leven wordt in hoge mate het karakter en de stabiliteit (in het karakter) van de pup gevormd. Veel mensen denken dat de zgn. "socialisatieperiode" begint op het moment dat de pup bij zijn nieuwe eigenaar in huis komt. Maar eigenlijk bent u al te laat, indien de pup op dat moment nog niets aan vreemde indrukken heeft meegemaakt.

Wanneer een pup een week of 4 is, zal hij beginnen om het nest voorzichtig te verlaten om te kijken wat er verder in de wereld te beleven valt. De pup komt zo in een gebiedje rondom het nest. Volwassen soortgenoten(zoals de wolf) in de natuur zullen er voor zorgen dat er in dit gebied geen vijanden of andere gevaren zijn. Dit betekent dat de pup alles wat hij waarneemt in het kleine gebiedje buiten het nest, direct zal accepteren als veilig! De periode dat de hond indrukken gaat opdoen en leert omgaan met dingen buiten het nest, noemen we de eerste socialisatieperiode. Alles waarmee een pup kennis maakt in deze periode zal hij leren beschouwen als iets dat veilig is en waarvoor hij dus niet bang hoeft te zijn.

Wanneer de pup nog wat ouder wordt, wordt hij ook meer ondernemend en nieuwsgierig. De pup zal steeds het nest iets verder verlaten om een groter gedeelte van de buitenwereld te verkennen. De pup komst zo buiten het nestgebied en gaat het woongebied verkennen. Ook voor dit woongebied geldt dat de oudere honden er voor zullen zorgen dat dit een veilig gebied is. Vijanden zijn in principe verjaagd zodat hier veilig gewoond en gespeeld kan worden De periode dat de hond hier indrukken opdoet, noemen we nog steeds de eerste socialisatieperiode.

Onze pups groeien hun gehele nestperiode in huis op, zij "verhuizen"  rond de vier weken niet naar de schuur, garage of een bijgebouwtje! In de eerste 8 weken ( en ZEKER na een leeftijd van 4 weken!!) wordt in hoge mate de stabiliteit in het karakter van de pup gevormd en vastgelegd. 

Nee, juist in die belangrijkste socialisatiefase, leert ons nestje hoe alles in huis reilt en zeilt, zodat alle huiselijke geluiden geconditioneerd worden! Uiteraard is dat een veelomvattende taak, die wij met het grootste plezier en veel toewijding 8 weken lang volbrengen. Zij gaan bovendien mee wandelen aan het riempje, maken autoritjes en gaan mee naar bos, stad, school en station!

 

 

 16 filmpjes... 

...van onze pups in diverse situaties. Het downloaden van het filmpje kan enige tijd duren! U zult er QuickTime voor gedownload moeten hebben om het filmpje te kunnen zien. (QuickTime is gratis via internet te downloaden)

 

 

Wanneer een pup 3-4 maanden is (afhankelijk van het karakter van de hond), zal hij zich ook gaan bewegen buiten het woongebied van de roedel. In dit gebied is het zaak om goed op je hoede te zijn. Voor een hond is het logisch dat alles wat hij hier wel tegenkomt maar in zijn woongebied nooit is tegen gekomen, dus geen onderdeel vormt van de veilige dingen in het leven. Voor een hond betekent dit dat wat er in dit gebied rond loopt, of gezien met worden als prooi waarop dus gejaagd kan worden, of gezien moet worden als vijand!

Hoe zit dit nu bij een hond die niet in de natuur opgroeit, maar in huis? De manier van socialisatie bij honden in de natuur of honden die in huis worden geboren verschilt niet echt van elkaar! Ook de huishond kent (nog steeds) zijn eerste en tweede socialisatieperiode. Daarom is het dus van belang dat ook een huishond in de periode vanaf circa 3 a 4 weken, zoveel mogelijk leert welke dingen bij zijn dagelijks leven en bij zijn woonomgeving horen, en dus veilig zijn. Een jonge pup moet dus kennis maken met andere honden, allerlei huiselijke en buitengeluiden, wandelen in het donker, de stofzuiger, stadsgeluiden enz. enz.

Wanneer een pup in zijn eerste socialisatieperiode veel te geïsoleerd en impulsarm opgroeit, is de kans groot dat hij later opgroeit tot een onzekere (en mogelijk agressieve) hond! De kans op problemen met een pup zijn groter wanneer een pup bij het opgroeien niet of te weinig de kans heeft gehad om te socialiseren met andere honden en/of pups (anderen dan de nestgenoten). Zo'n pup leert dus niet (vroeg genoeg) hoe hij moet omgaan met andere honden en welke dingen door andere honden wel of niet worden geaccepteerd. Het gevolg is dat de hond niet de omgangsregels kent die tussen honden worden gehanteerd en dus is de kans groot dat hij zeer regelmatig in conflict zal komen met andere honden. Hij zal immer op zijn hoede zijn bij benadering van/door "vreemde" honden.

 Mee naar school.

En zoals gezegd, deze eerste socialisatieperiode begint al vanaf circa 3 weken, dus bij de fokker! Een goede fokker zal daarom veel aandacht hieraan besteden en zijn pups in de gelegenheid stellen om de benodigde indrukken op te doen. Gelukkig is het niet zo dat iedere pup die bij een fokker opgroeit zonder goede eerste socialisatie uiteindelijk als onzekere en bange hond door het leven zal gaan, maar de pup begint bij de nieuwe baas wel met een duidelijke achterstand, die vaak moeilijk(of helemaal niet meer) is in te halen! Bovendien verloopt de omschakeling naar de nieuwe omgeving en baasjes in dergelijke gevallen vaak veel problematischer. Wij zien het (grote) belang in van een gedegen socialisatie en nemen daarin onze verantwoording. Natuurlijk is het grootbrengen van een nestje pups alleen al enorm veel werk, maar de eerste belangrijke socialisatie is ook voor rekening van de fokker!

 

 Ferro helpt Angelique met socialiseren van de pups.( hier in 's-Hertogenbosch, Augustus '04) 

 

De taak de fokker is om de pup, alvorens  hij bij zijn nieuwe baasjes komt, te laten wennen aan allerlei soorten mensen, dieren, (vreemde)geluiden en omstandigheden, zoals verkeer, de drukte van de stad, het station enz., enz. Van deze (uitermate belangrijke) plicht zijn wij ons terdege bewust, en daarom maken wij ook erg veel werk van het socialiseren van onze pups! Onze huidige maatschappij is niet ingesteld op (en accepteert geen) asociaal gedrag van honden. Uiteraard heeft de nieuwe eigenaar ook veel invloed op de verdere ontwikkeling van de pup/jonge hond. Maar, een goede basis is een belangrijke  en waardevolle start, bovendien maakt het de onervaren, versbakken pupeigenaar een stuk eenvoudiger, de pup te begeleiden en verder op te voeden, indien hij een goede socialisatieperiode bij de fokker genoten heeft. Het hoe-en-waarom van de juiste opvoeding doorgeven aan de nieuwe eigenaren, is iets dat ook tot de taak van de fokker behoort. 

Ook de gewenning aan de borstel-en kambeurt is een belangrijke taak van de fokker! 

onder het motto: "jong geleerd, is oud gedaan".

 

Hond & kind; geheel vertrouwd met elkaar. Een belangrijk onderdeel in de opvoeding van de pup is het leren omgaan met kinderen! Voor kinderen is het buitengewoon belangrijk op de juiste manier te leren omgaan met honden. Raadpleeg deskundigen indien uw kind bang is voor honden! Ook een "hondloos" gezin krijgt (of zij dit willen of niet) in onze huidige maatschappij te maken met honden en zal hiermee (verantwoord) moeten leren omgaan. 

 

Een goede moederhond leert haar jonge pups spelenderwijs wat wel en wat niet door de beugel kan!

 

Wij zoeken de drukte op met jonge pups.

 

...proberen mensen op straat te motiveren de pups positieve aandacht te geven.

 

 Pups leren erg veel van volwassen honden! (zowel gewenst alsook ongewenst gedrag wordt gemakkelijk overgenomen!)

Geef de pup de kans om nieuwe indrukken rustig in zich op te laten nemen en te verwerken in zijn eigen tempo. Motiveer hem in zijn onderzoekende gedrag, maar troost hem nimmer als hij ergens van schrikt!

  Socialisatiedag met de nieuwe baasjes, juni 2007

Tenslotte; een geestelijk (door indrukken)vermoeide pup is meer voldaan en zal minder geneigd zijn tot het (meestal uit verveling) "slopen" van uw huisraad! Met een zeer jonge pup kunt en mag u nog niet al te lang lopen. 

Er zijn zoals u hier ziet ook andere manieren(in de rijdende bench) om uw pup toch gedurende enkele uren, of zelfs een gehele dag mee te nemen, zonder hem daarbij lichamelijk te belasten. Op deze manier krijgt de pup enorm veel indrukken te verwerken, die hij gedurende de enkele minuutjes die hij op deze leeftijd nog maar mag lopen, nooit zou opdoen. 

Wij socialiseren op deze manier onze pups tijdens de nestperiode.

 

_______________________________________________________________________________________

Newfoundlanderkennel v.d.Turfhoeve.  Copyright Angelique Bultman ©2005-2015.   www.rumaweb.nl/newfoundlander.