De FOKWIJZE van een fokker...

...is niet enkel van invloed op het leven van de individuele "nieuwe" wereldburgertjes en hun eigenaren. Het is buitengewoon bepalend voor de kwaliteit en het behoud/in stand houden van een ras! Wees als pupkoper daarom selectief met het kiezen van een fokker voor uw toekomstige Newfybaby.

Over onze fokwijze, oftewel onze visie op het fokken in het algemeen en grootbrengen van een (lees: ons) nestje pups vindt u e.e.a. op deze pagina.

 

Vooropgesteld...

Dat wij “gewoon” Newfoundlanderliefhebbers zijn; een gezin dat met veel liefde voor haar Newfoundlanders geniet van de dagelijkse dingen met deze Newfs; de honden die deel uitmaken van ons gezin, kunnen wij tevens garanderen dat wij door onze (tientallen jarenlange) ervaring, met verantwoorde en onderbouwde adviezen U ter zijde kunnen staan in de opvoeding, (vacht)verzorging  en in het verantwoord grootbrengen van de jonge Newfoundlander.

Zoals u van een serieuze rasliefhebber mag verwachten , is ons streven het in stand houden van het door ons zo gewenste (oorspronkelijke)newfoundlandertype. 

Daarbij zijn de gezondheid en het rastypische  karakter zaken die voor ons van zeer groot belang zijn, en derhalve niet op de laatste plaats komen! De newfoundlanders waarmee wij een nestje fokken voldoen ruimschoots aan alle gezondheidseisen van de NNFC.

 Wij maken daarbij gebruik van de kwaliteiten van ouderdieren, die zelf, naast hun rastypisch exterieur, over lieve karakters en een goede gezondheid en vitaliteit beschikken. Het voorbeeld dat een Newfymoeder aan haar pups geeft, is van wezenlijk belang voor de inprenting bij de jonge hondenbaby. Om die reden blijven de pups gedurende alle 8 weken in het nest "onder moeders vleugels"! Van háár leren ze zich sociaal te gedragen, en op een manier zoals alleen een goede moederhond dat kan, leren ze op speelse wijze zich te onderwerpen aan een "hogere in de rangorde".

Door jarenlang op deze manier uiterst selectief met onze newfoundlanders te werk te zijn gegaan, m.b.t. de honden die wij daadwerkelijk hebben ingezet om een nestje te fokken, hebben wij uiteindelijk een punt in de newfoundlanderfokkerij weten te bereiken, waarvan wij met gepaste trots mogen zeggen,dat wij ons streven hebben weten te realiseren. Bovendien in onze bloedlijn het uiterlijk en karakter hebben weten vast te leggen, zoals dat volgens de officiële rasstandaard vereist is .

Het feit dat veel binnen- en buitenlandse Newfoundlanderkennels (zowel de beginnende kennel alsook de ervaren, bekende kennels) gebruik maken van ons “ v.d.Turfhoeve type” , en hiermee dan middels onze reuen en teven gebruik maken van onze met de grootste zorg opgebouwde foklijn, èn met de nakomelingen hieruit dan in de showwereld gaan “scoren” is voor ons een teken dat de “v.d.Turfhoeve Newfoundlanders" binnen Europa qua exterieur zeer hoog in het vaandel staan!  

 

Wat voor ONS telt:

Is dat wij fokken om het behoud en de voortzetting van onze met zeer veel zorg opgezette bloedlijn! Wij fokken om de mogelijkheid te creëren zelf een nakomeling uit het nest aan te houden waarmee wij in de toekomst onze lijn kunnen voorzetten. Buiten dat, zal de uitverkoren pup een deelgenoot van ons gezin zijn, die als zodanig binnen ons gezinsleven zijn vaste plek zal krijgen.

 

Ons nestje :

Zoals U al hebt kunnen lezen in "over ons" op de hoofdsite, worden onze pups in huis, binnen ons gezin (met 3 kinderen) grootgebracht.

Onze pups “verhuizen” op een leeftijd van drie à vier weken NIET definitief naar de bijkeuken of het schuurtje/aanbouw, omdat ze dan zoveel gaan plassen en poepen! Nee, juist in die belangrijkste socialisatiefase, waarin in hoge mate de stabiliteit in het karakter wordt gevormd, leert ons nestje hoe alles in huis reilt en zeilt, zodat alle huiselijke geluiden geconditioneerd worden! Uiteraard is dat een veelomvattende taak, die wij met het grootste plezier en veel toewijding 8 weken lang volbrengen. In deze periode draait alles om de Newfybaby's en hun mama, en ons hele gezin is ervoor in touw...

Het welzijn van de Newfymama & haar pupjes en de hygiëne tijdens de nestperiode staan bij ons zeer hoog in het vaandel! Daarvoor besparen wij kosten noch moeite.... 

Buiten de enorme hoeveelheid tijd én de hoge kosten die gepaard gaan met het fokken en grootbrengen van een nestje pups, besteden wij erg veel zorg en aandacht aan de socialisatie van de nieuwe wereldburgertjes. Dagelijks veel visite over de vloer, het wennen aan alle huiselijke geluiden en dagelijkse beslommeringen, en héél veel geknuffeld worden is vanzelfsprekend!                                       

Tevens  gaan onze Newfybabies gedurende hun nestperiode (na de eerste inenting op een leeftijd van 6 weken)dagelijks met ons hele gezin, volwassen hond(en) en liefst ook de kersverse eigenaren, "op stap" om de wijde wereld te verkennen en zodoende als goed gesocialiseerde pup bij de pupeigenaren geplaatst te gaan worden. Bedenkt u dat de socialisatie van een nestje pups al op de leeftijd van drie weken begint, dus reeds bij de fokker! Veel te weinig fokkers besteden hier voldoende aandacht aan.

ONZE VERWACHTINGEN van de toekomstige puppyeigenaren:  

U zult begrijpen dat wij de selectie van eigenaren voor onze Newfybaby’s met een even grote zorgvuldigheid maken.

Wij stellen aan de nieuwe pupeigenaren wel nogal wat eisen. (die enkel ten goede van de pup en de nieuwe eigenaren komen)Wij zullen er ten eerste van verzekerd willen zijn dat de nieuwe eigenaren zoveel mogelijk weten over het verantwoord grootbrengen van hun Newfoundlanderpup, en wat de voor en tegens zijn van het hebben/houden van een newfoundlander.Wij zullen al onze kennis over het verantwoord grootbrengen van de pup met plezier aan u overdragen. Iedere pup met zijn individuele, mondelinge en schriftelijke begeleiding, zodat uw pup de kans krijgt, zich optimaal te ontwikkelen tot een mooie, gezonde rasvertegenwoordiger. 

Wij zullen nooit twee pups tegelijk in één gezin plaatsen. Tijdens een kennismaking lichten wij eventueel graag toe waarom wij dit nimmer zullen doen. Wilt u twee pups tegelijk in huis nemen, kunt u dus niet bij ons terecht... ook niet in geval u reeds een nog heel jonge hond in huis heeft, of plannen heeft gelijktijdig een tweede pup bij een andere fokker vandaan te halen.

De Newfoundlander is geen waakhond, het is geen type hond die u voornamelijk in een hok kunt of mag stoppen. Indien u dergelijke plannen heeft, een etagewoning heeft of een woning heeft die enkel te bereiken is via een trappenhuis hoeft u niet de moeite te nemen bij ons voor een pup te informeren. Ook dient u er rekening mee te houden dat wij geen pup bij u zullen plaatsen indien de vloeren in uw huis voorzien zijn van een (gladde)tegelvloer, laminaat of een vergelijkbare gladde vloer, mits u daarin de benodigde maatregelen neemt (volledig en tot in de kieren vloerbedekking er over, enkel wat losse kleden is echt NIET afdoende), want tijdens de eerste belangrijke groeifase van de jonge Newfoundlander is het uitermate belangrijk dat hij een goede "grip" heeft met lopen en opstaan, om zo een optimale situatie voor de ontwikkeling van zijn gewrichten te kunnen creëren. Gedegen informatie, afspraken en goede contacten zijn voor beide partijen belangrijk om teleurstellingen en fouten in de zo belangrijke groeifase te voorkomen. Belangrijke afspraken worden dan ook in een onderlinge overeenkomst vastgelegd.

Het goede voorbeeld; daar waar de pup komt te lopen alles dicht gelegd met tapijttegels!

De (mate van) beweging die de pup behoort te krijgen is ook van essentieel belang! Met overmatige of verkeerde beweging, zoals korte draaibewegingen (rondjes draaien), opspringen, trekken aan de riem en met het lopen in rul, los zand en nat gras moet u zeer voorzichtig zijn. Dat veelvuldig opspringen, klimmen en traplopen vermeden moet worden zal dan ook voor zich spreken! Onze pupeigenaren krijgen duidelijke tekst en uitleg mee over welke beweging van positieve invloed is tijdens de uiterst belangrijke eerste groeifasen, en welke beweging u beter kunt vermijden. Wij verlangen van de nieuwe baasjes dat zij zich aan onze adviezen houden, en bij onduidelijkheden of twijfel aan de bel trekken of met ons overleggen. 

Let wel: (de juiste!) beweging is heel belangrijk, en een goede spieropbouw is van groot belang. Maar ten alle tijde moet het in de eerste en belangrijkste groeifase een verantwoorde beweging zijn. Overbelasting en blessures moeten absoluut voorkomen zien te worden! Bij ons ligt de taak om de nieuwe eigenaren duidelijk het hoe en waarom uit te leggen, vergezeld met een uitgebreid bewegingsschema. Bij de nieuwe pupeigenaar ligt de taak om het belang hiervan te onderkennen, en zich consequent aan deze belangrijke adviezen te houden.  

 

EN DAN....

Vanaf de 4e levensweek van de Newfybaby’s zijn de aanstaande pupeigenaren van harte welkom om op kraamvisite te komen. Het is leuk en gezellig om met elkaar de vorderingen van het kleine Newfykind te kunnen volgen en het is natuurlijk heerlijk om hem weer te kunnen knuffelen. Op onze socialisatiedagen leert uw pup u al vertrouwen en groeit reeds de hechte band tussen u en uw pup. Dit is van onschatbare waarde! Tenslotte mogen de pups vanaf de leeftijd van 8 weken (inclusief puppypakket, stamboom- indien reeds voorhanden- , gezondheids- , inentingsbewijs en uitgebreide puppymap waarin alles staat m.b.t. het opgroeien in het eerste levensjaar) hun warme nestje verlaten om een heel lang en gelukkig leven tegemoet te kunnen gaan met hun nieuwe “mensenroedel”.  

Onze taak als fokker is dan nog niet te einde! Indien u adviezen wenst of ons om welke reden dan ook nodig heeft, zullen wij u immer met raad en daad terzijde staan… een hondenleven lang!

 

_____________________________________________________________________

  Newfoundlanderkennel v.d.Turfhoeve.  Copyright Angelique Bultman ©2005-2015.   www.rumaweb.nl/newfoundlander.