NNFC - Clubwinnaar 2011:

CH.Bombay v.d.Turfhoeve

 

De KCM van de Nederlandse Newfoundlanderclub, die dit jaar gehouden werd op 13 maart 2011 in de Hanzehal te Zutphen, is een jaarlijks door de rasvereniging georganiseerde Kampioenschapsclubmatch. Op deze Newfoundlandershow worden er ieder jaar gemiddeld enkele honderden Newfoundlanders ingeschreven, die per klasse (leeftijdsindeling) en per geslacht afzonderlijk worden gekeurd door nationale en internationale raskeurmeesters. Dit jaar waren uitgenodigd uit Tsjechië Dhr. en Mevr. Janda, uit Duitsland Dhr. H.Lampe en uit Nederland de heren J.Hiddes en J.Wauben. 

Onze ingeschreven Newfoundlanders waren: kamp.Bombay v.d.Turfhoeve in de kampioensklasse, High-Five v.d.Turfhoeve in de jongehondenklasse, en Lias Royal Noir von der Rudelsburg NJK, JW'10 in de openklasse. De laatste was misschien niet de verstandigste beslissing, want Lias (Milos) moest met zijn 19 maanden eigenlijk nog in de jongehondenklasse, die ten opzichte van de openklasse wel heel weinig inschrijvingen had. (46 openklasse reuen, tegenover slechts 9 jongehondenklasse reuen) Maar aangezien het voorbrengen van 3 Newfs vrij hectisch kan zijn als deze in 3 verschillende ringen uitgebracht moeten gaan worden, besloot ik te kiezen voor de openklasse i.p.v. de jongehondenklasse omdat deze door dezelfde keurmeester, en dus in dezelfde ring, gekeurd zou worden als de kampioensklasse. Zodoende hoefde ik maar 2 verschillende ringen voor onze 3 ingeschreven Newfs in de gaten te houden.

Milos was als eerste aan de beurt in de openklasse en kreeg een Uitmuntend en dito keurverslag, uiteindelijk zonder verdere plaatsing. Helaas zijn er van hem op deze KCM geen foto's gemaakt. Toen was High-Five aan de beurt, en gekeurd door mevr. Janda (CZ) kreeg zij een prachtig keurrapport, een uitmuntend, en werd zij gekozen tot een van de 4 besten (uit de 17) van haar klasse, die later op de dag terug mochten komen voor plaatsing in de erering! Helaas zijn er ook van High-Five in de inividuele ring ook geen foto's gemaakt. Toen Bombay moest verschijnen in zijn ring was dit gelijktijdig met het uitzoeken van de beste 4 jongehondenklasse teven in High-Five's ring, zodat Jack met Bombay in de kampioensklasse bij keurmeester Dhr.J.Janda(CZ) moest verschijnen. Het uiteindelijke individuele voorbrengen heb ik alsnog zelf kunnen doen, en ook Bombay werd uit de 12 ingeschreven Kampioensklasse reuen gekozen om met de 4 besten later op de dag voor plaatsing in de erering terug te komen. 

Geweldig dat onze 2 zelfgefokte Newfs allebei voor een plaatsing in de erering terug mochten komen! De erekeuringen bij de kampioensklasse reuen werd verricht door Dhr.J.Janda, die tevens de beste reu van de dag zou aanwijzen. Bombay werd winnaar van zijn klasse, en toen de erering gevuld werd met de Winnaars van alle reuenklassen (Open-,  Jeugd-, Jongehonden-, Kampioens- en Veteranenklasse) koos Dhr. Janda Bombay als BESTE REU van de KCM. 

De erekeuring en plaatsing van de 4 beste Kampioensklasse reuen

Beneden de plaatsing van de Beste reu in de erering. Bombay achter het bordje 1.

Later die dag zou Bombay het daarmee dan mogen opnemen tegen de beste teef van de dag, bij de erekeuring voor de Best in show. Maar eerst was onze jongehondenklasse teef High-Five nog aan de beurt om in de erering te verschijnen tussen de beste 4 van haar klasse met 19 inschrijvingen. De KCM was pas haar 2e show, en ondanks dat heeft zij zich buitengewoon rustig en als een volleerde showhond gedragen! Wat was ik trots op haar toen zij van keurmeester mevr. Janda(CZ) een eervolle plek achter het bordje 2 kreeg! 

Na alle tevenkeuringen in de erering was het grote moment aangebroken voor de BEST IN SHOW. 

De verkiezing van de BEST IN SHOW tussen de winnaar bij de reuen en de winnares bij de teven.  De keurmeesters J.Janda (CZ) en Dhr. J.wauben (NL) kozen unaniem als BEST IN SHOW en CLUBWINNAAR 2011 voor Bombay v.d.Turfhoeve!  

NNFC - Clubwinnaar 2011 Bombay v.d.Turfhoeve

 

Het was een vermoeiende, maar ook buitengewoon gezellige en succesvolle KCM 2011!

Hierbij gaan onze hartelijk felicitaties uit naar R.Brouwer, de eigenaar/eigenaresse van de winnende teef, en uiteraard naar fokster Eef Scheel. Ook willen wij hierbij alle Turfhoeve Newfs en - nakomelingen hartelijk feliciteren voor hun prestaties op de KCM; o.a. Eline v.d.Turfhoeve(Nonino X Camée), die 2U werd vanuit de Openklasse teven met 38 inschrijvingen, Gloria-Xena (Nonino dochter) die vanuit de Kampioensklasse een 2e plaats in de erering kreeg, en Jeugdklasse teef(23 inschrijvingen) Venga v.h. Korenbloempad ( Tiamo X Gloria-Xena) die in de erering achter het bordje 4 mocht. Alle 3 zijn eigendom van Lisette Hol.

 

De webpagina van Bombay is HIER te bekijken.

De verslagen van de NNFC Kampioenschapsclubmatch van vorige jaren is te vinden op de pagina "Special New(f)s"

 

Terug naar Special New(f)s

Terug naar News

 

__________________________________________________________________________

Newfoundlanderkennel v.d.Turfhoeve.  Copyright Angelique Bultman ©2005-2011  www.rumaweb.nl/newfoundlander.