Kind & Hond

De Newfy's op de foto's zijn uiteraard ook allemaal Newfoundlanders van ons of afkomstig uit onze fok.

 

Een hond is géén speelgoed!

Een hond neem je dus niet omdat "de kinderen het zo leuk vinden"!

 

Kinderen en honden...

Het is prachtig om ze samen te zien opgroeien, en ze te stimuleren en te helpen om "maatjes voor het leven" te worden.

 

Maar... 

Het vereist bijzondere aandacht om Kind & Hond op een verantwoorde manier met elkaar te leren omgaan! 

Het kind...

Spreekt en begrijpt geen "hondentaal". 

Aan de ouders...

De moeilijke maar uiterst belangrijke taak om hun kinderen "hondentaal" te leren...

Indien...

Kinderen leren op de JUISTE manier om te gaan met hun hond...

Leren...

Het dier te respecteren, het niet als een stuk speelgoed te behandelen. En zijn "Hondentaal"  te begrijpen...

Is de basis gelegd...

Om samen te kunnen genieten; en dikke vrienden te kunnen worden...

 

Een vriendschap...

Die in hun jeugd van grote waarde kan zijn! De juiste omgang met een huisdier is een verrijking in het leven van kinderen.

In speciale gevallen heeft deze vriendschap zelfs een Therapeutische waarde...

Op foto Trista v.d.Turfhoeve, 5 mnd. oud.

Ik blijf ook bij mijn standpunt...

Dat mensen die hun kleine kinderen, om welke reden dan ook, niet in de hand hebben, nooit aan een hond moeten beginnen. 

 

Te vaak ...

wordt de hond binnen een gezin(zijn roedel) "vermenselijkt", d.w.z. NIET als hond, maar als mens benaderd en behandeld. 

 

Zijn natuurlijke gedrag ...

En zijn reactie in bepaalde situaties wordt in veel gezinnen heel vaak totaal verkeerd geďnterpreteerd., waardoor er (zeer) gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, en in veel gevallen kleine kinderen de dupe worden!

 

Kinderen zijn in deze ...

Totaal afhankelijk van de kundigheid van hun ouders, en zullen op een hond reageren zoals het hen "met de paplepel" wordt ingegeven...

 

Ook het afscheid van je dier...

Hoort bij het leven van een kind! Dit afscheid dient met hetzelfde respect te gebeuren. 

Voor kinderen een juiste manier om het verliezen van hun dierbare vriend te kunnen verwerken, en het een plekje in hun leven te kunnen geven...

 

 

Kind (baby) en hond

 

Wat u niet en wat u wel moet doen:

 

 NIET DOEN 

    WEL DOEN

             

*De hond wegsturen als het kind aandacht krijgt

   

*Geef de hond aandacht of lekkers in het bijzijn van het kind
*Op de hond mopperen als hij interesse toont in een kind

*De hond verband laten leggen tussen 'kind' en 'leuk', door hem bijvoorbeeld elke keer iets lekkers te geven als u gaat voeden of verschonen, of door hem mee uit te nemen met de kinderwagen

*De hond pas leren op zijn plaats (mand, bench) te blijven als het kind al in huis is

*De hond al tijdens de zwangerschap een eigen veilige plek geven, en rustig leren daar op commando naar toe te gaan en te blijven, liefst met een lekker botje

*Het kind naar de hond toe laten lopen of kruipen, zéker niet als die in zijn mand ligt

*De hond naar het kind toe laten komen om iets leuks te gaan doen
*Het kind zich laten bemoeien met een hond die aan het eten is, of een speeltje of kluif heeft

*Het (iets oudere) kind de hond uit de hand laten voeren, tenzij de hond "baknijd" (grommen bij de voerbak) heeft of erg gespannen is tijdens het eten

*Kinderen hard laten schreeuwen en rennen in de buurt van de hond

 

*Kinderen met de hond laten spelen door bijv. een zoekspelletje, waarbij het kind een brokje mag verstoppen, dat de hond moet zoeken. Beiden vinden het prachtig, voor de hond is het niet bedreigend, en kind en hond krijgen een betere band

*Kinderen over de grond laten kruipen in de buurt van de hond

 

*Het kind de hond laten aanstaren (dit vindt een hond bedreigend)

*Het kind leren langs de hond heen te kijken

*De kinderen alleen met de hond de straat op sturen *De hond en de kinderen samen mee uit nemen voor een leuke wandeling
*Het kind over de nek van de hond laten hangen *Het kind leren de hond rustig over de borst te aaien
*Het kind de hond opdrachten laten geven *Zorgen voor een leuk spelletje met kind en hond 
*Een kind een vreemde hond laten aaien

 

 

*Leer uw kind 3 regels voor het aaien van honden:
  1. Eerst aan je moeder of vader vragen (en als die er niet is: niet aaien!)
  2. Dan aan de baas van de hond vragen (en als die er niet is: niet aaien!)
  3. Als je van allebei mag aaien, moet je het aan de hond vragen: steek voorzichtig je hand uit en kijk of de hond naar je toekomt. Zo niet, dan heeft hij er geen zin in en moet je hem met rust laten. Zo ja, kriebel hem dan rustig onder zijn kin of op zijn borst. Aai hem niet over zijn kop, de meeste honden vinden dat helemaal niet leuk
*Een kind bang maken voor honden *Leer een kind om te gaan met honden

*Het kind laten gillen of wegrennen als er een hond aankomt (hoe harder het gilt of rent, hoe interessanter een hond het kind zal vinden)

*Leer een (bang) kind rustig stil te staan als er een hond aankomt, en de andere kant op te kijken
*Het kind met zijn handjes naar de hond laten slaan, of de handjes in de lucht laten steken

 

 

 

*Leer een kind om de handjes in de zak of op de rug te houden (de meeste honden weten uit ervaring dat er in handen vaak iets lekkers zit, en zullen dus juist daar op afgaan. Bij handjes op de rug zal een hond er misschien even aan ruiken, maar al snel zijn interesse verliezen)

  BOVENAL: Laat (kleine)kinderen en honden NOOIT, maar dan ook 

 

ABSOLUUT NOOIT   met elkaar alleen!!!

 

 

_____________________________________________________________________________________

   Copyright Angelique Bultman ©2005 Newfoundlanderkennel v.d.Turfhoeve.  www.rumaweb.nl/newfoundlander.