Gezondheid

De Spinone is een redelijk gezond ras te noemen. Gemiddeld kan de Spinone een leeftijd van >12 jaar bereiken. De voornaamste gezondheidsproblemen die zich binnen het ras kunnen voordoen zijn;

Cerebellaire ataxie, een degeneratieve hersenziekte welke middels DNA onderzoek te traceren is en tevens vrij eenvoudig uit te sluiten is door enkel vrije ouderdieren te gebruiken. Nakomelingen uit vrije ouderdieren zijn zelf vrij, al ben ik persoonlijk van mening dat fokkers na een aantal generaties hun jonge toekomstige ouderdieren opnieuw zouden moeten laten testen om een mutatie van de ziekte op tijd op te sporen. De term 'cerebellaire ataxie' staat voor neurologische coördinatiestoornissen (ataxie), veroorzaakt door ziektes van de kleine hersenen (het cerebellum). Verder komt er zo nu en dan Epilepsie voor binnen het ras. Om verspreiding zo goed als mogelijk te voorkomen is het zaak voor fokkers om hiermee op verantwoorde wijze om te gaan. Fokregels hieromtrent zijn opgesteld in de Normenmatrix van de Raad van Beheer. Verder worden ouderdieren getest op HD (heupdysplasie) en dienen deze uiteraard vrij te zijn (HDA), met liefst een hoge Norberg Waarde (!)