Disclaimer en Copyright: 

 

 

Deze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig geüpdate. 

Ondanks de aandacht en constante zorg die ik besteed aan het samenstellen van actuele informatie, is het toch mogelijk dat bepaalde info onvolledig is of niet geheel actueel of juist (meer) is. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van publicatie van foto/filmmateriaal en/of het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is. Een bezoek aan ons gezin en/of onze honden kan altijd tot gevolg hebben dat er foto's en/of film(s) gemaakt worden die op of t.b.v. onze website gepubliceerd gaan worden. Uiteraard wordt voorafgaand aan publicatie hiervoor toestemming gevraagd.

De (aspirant) eigenaren van de (door mij gefokte) Newfs welke op mijn foto/filmmateriaal en dus op deze website staan of worden afgebeeld, zijn hiervan vooraf op de hoogte gebracht en hebben al of niet voorafgaand aan de plaatsing van foto's van henzelf, van hun familieleden/gezinsleden/vrienden/kennissen en/of hun hond/honden hiervoor toestemming verleend.  Het achteraf intrekken van de (eerder) al of niet mondeling verleende toestemming betreft publicatie van foto/filmmateriaal van personen en/of hun honden op deze website is nimmer opeisbaar maar desalniettemin ten allen tijde bespreekbaar.

Niets van deze website mag gekopieerd, verveelvoudigd of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, CD rom of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de Webmaster

A.Bultman - v.d.Turfhoeve Newfoundlanders